Säkerhetsrådgivningstjänster

Låt Fortum ta hand om säkerhetsrådgivningen och fokusera på det som är viktigt.

Pålitliga säkerhetsrådgivningstjänster från Fortum

Enligt lag måste alla företag som tillverkar, transporterar, lagrar eller hanterar farliga ämnen ha en särskilt utsedd säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har enligt lag till uppgift att utreda sätt att transportera farliga ämnen på ett så säkert sätt som möjligt och verka för att metoderna införs vid transporterna. Detta arbete kräver bland annat fortlöpande aktuell information om lagstiftningen och uppdaterade yrkeskunskaper. Säkerhetsrådgivaren behöver inte vara en representant för den egna personalen, vilket innebär att tjänsten kan köpas in från ett externt proffs. Fortum erbjuder kunderna en avtalsbaserad tjänst som uppfyller kraven i lagstiftningen på ett smidigt och kunnigt sätt.

Kontakta oss på Fortum och låt oss sköta säkerhetsrådgivarens uppgifter. Vi har gedigna och mångåriga yrkeskunskaper.