Experttjänster inom miljöområdet

Fortums kvalificerade tjänster skapar mervärde för våra kunders avfallshantering. Som föregångare i branschen erbjuder vi er ett stort kunnande och lång erfarenhet.

Effektiv och trygg avfallshantering med hjälp av kvalificerade tjänster

Vill ni effektivisera avfallshanteringen och säkerheten på ert företag och dessutom spara in på kostnaderna? Fortum erbjuder ett heltäckande utbud av experttjänster som passar just era behov för att stärka ert företags kompetens och processer. 

Uppdaterade kunskaper ökar säkerheten

Utöver allmän utbildning inom avfallshantering erbjuder vi utbildning som är skräddarsydd efter era behov vilket gör att ert företag även i fortsättningen kan ha en trygg avfallshantering. Fortums experter delar på ett effektivt sätt med sig av sina aktuella kunskaper till er.

Fortum erbjuder även lagstadgade säkerhetsrådgivningstjänster för företag som hanterar farliga ämnen. Fortums erfarna säkerhetsrådgivare minimerar riskerna vid hantering av farliga ämnen och främjar införandet av säkra metoder vid transporter. 

Hållbar hantering av avfallsfraktioner genom avfallsanalys

Fortums laboratorier har en nyckelroll när man vill hitta en så fördelaktig och hållbar hantering av avfallet som möjligt. Genom analyser med dagens teknik hittar man lämpliga återvinningslösningar för allt fler orena avfall än tidigare. Man kan även säkerställa avfallets lämplighet för deponi genom analyser. Därutöver analyserar Fortums ackrediterade laboratorier bland annat farligt avfall, aska, slagg, oljeprover, förorenad mark och vatten. Våra kompetenta laboratorietjänster kan hjälpa ert företag att förbättra processer, minska avfallsmängden och därigenom sänka kostnaderna.

Rätt skötsel av utrustningen garanterar en smidig avfallshantering

Rätt skötsel av utrustningen är en viktig del av en framgångsrik avfallshantering. Fortums besiktnings-, underhålls- och rengöringstjänster hjälper våra kunder med skötseln av utrustningen och ökar säkerheten. Oavsett om det handlar om transportförpackningar för farliga ämnen, oljebehållare eller oljeavskiljare kan vi på Fortum ge er vägledning i underhållet av dem.