Återvinning av förbrukade oljor

Vi hämtar och behandlar klara och svarta smörjoljor som är i bra skick. Oljorna skickas till vidareförädling och återvinns och används på nytt som smörjolja inom industrin.

Återvinning av förbrukade oljor

Rening och återanvändning av förbrukade oljor är det bästa sättet att utnyttja industriellt avfall och det till ett användningssyfte som motsvarar det ursprungliga.

En förutsättning för regenerering, det vill säga förnyelse, av oljor och därmed för återanvändning av material är att oljeavfallet förvaras separat. När oljor av olika kvalitet samlas in separat sparar man energi i bearbetningen och produktens koldioxidpåverkan minskar. På så sätt sparar man in på naturresurserna och uppnår kostnadsbesparingar.

Regenerering är det bästa sättet att återvinna smörjoljor. Bitumen, som uppstår som biprodukt, används vid framställning av asfalt och takfilt och bränslen som bundits i oljan som bränsle inom industrin. Det enda avfallet från processen är vatten som binds i oljan.

Oljeavfall delas in i

  • förbrukade ”klara” oljor, det vill säga smörjoljor som inte sotar,
  • förbrukade ”svarta” smörjoljor och
  • vegetabiliska oljor.

När du beställer upphämtning av förbrukade oljor av Fortum kan du vara säker på att oljorna behandlas säkert och återanvänds. Genom vår långa erfarenhet garanterar vi att tjänsten fungerar som utlovat och på ett proffsigt sätt!

Uppstår det förbrukade oljor i din verksamhet som du vill återvinna på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt? Kontakta oss!