Säkert för miljön

Som ett företag som bygger upp en cirkulär ekonomi gör Fortum Waste Solutions sin del för att lösa miljöproblemen. Vi har förbundit oss att ha en nollnivå på miljöskador och överskridande av utsläpp enligt miljötillstånden.

Arbete utan att kompromissa med miljön

I praktiken innebär miljöansvar för Fortum Waste Solutions att vi ser till att vår egen verksamhet är miljövänlig och har en hög materialeffektivitet. Å andra sidan utvecklar vi och tillämpar också miljölösningar på hög nivå åt våra kunder, så att våra tjänster hjälper dem att uppfylla miljökraven.

Nationell aktör, en god granne

Vårt mål är att främja prioritetsordningen i avfallshanteringen. För det första strävar vi efter att minska mängden avfall. Av det avfallsflöde vi hanterar utnyttjas största möjliga andel som material. Avfall som inte kan återvinnas utnyttjas i energiproduktion och avfall som det inte finns någon återvinningslösning för placeras på ett säkert sätt i deponier.

Kolla på
video

Noll överskridanden av tillstånd

Den nordiska miljölagstiftningen är en av de strängaste i världen. Fortum Waste Solutions är vana vid att arbeta öppet och transparent, på en högre nivå än vad lagarna och förordningarna kräver.