Säkert för människan

I våra principer för arbetarskydd ingår det att Fortum Waste Solutions är en trygg arbetsplats för alla. Inom koncernen har man ett övergripande mål om nollvision när det gäller olyckor. Detta gäller för alla medarbetare samt inhyrda entreprenörer.

I våra principer för arbetarskydd ingår det att Fortum Waste Solutions är en trygg arbetsplats för alla. Inom koncernen har man ett övergripande mål om nollvision när det gäller olyckor. Detta gäller för alla medarbetare samt inhyrda entreprenörer.

Fortum Waste Solutions vill vara en trygg och bra arbetsplats både för sina medarbetare och samarbetspartner. Det kräver en kompromisslös inställning och omtanke. Vi arbetar fortlöpande med att förbättra säkerheten.

Vi arbetar fortlöpande med att förebygga olyckor samt stödjer och utbildar vår personal i att identifiera risksituationer. Hela personalen har aktiverats i att följa säkerhetsanvisningarna och värna om varandras säkerhet.

Kolla på
video

Personalens säkerhetsutbildning har genomförts på temat att bry sig. Verkligt arbetarskydd uppnås genom att individen på eget initiativ tar kontroll över säkerheten och har förmågan att identifiera faror och olägenheter i arbetet. När hela gruppen förstår vikten av säkerhet går det bra att arbeta tillsammans.

Vi utvecklar fortlöpande arbetarskyddet tillsammans med våra samarbetsparter. Vi anordnar säkerhetsmöten och skyddsronder och håller gemensamma säkerhetsutbildningar varje år. När vi ingår samarbetsavtal uppmuntrar vi samtidigt våra samarbetspartner att utveckla verksamhetssätt som främjar arbetshälsan och -tryggheten.