Om oss

Vi hittar nya sätt att utnyttja avfall och annat material till råmaterial. Vi arbetar för att främja cirkulär ekonomi.

Fortum är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet.Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en återvinningsekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Fortumkoncernen har nästan 700 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Fortumkoncernen hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro.