Vi ställer ut på Avfall Sveriges årsmöte

29.5./2017

Vi ställer ut på Avfall Sveriges årsmöte

Tisdagen den 30 maj finns vi på plats på Avfall Sveriges årsmöte i Örebro. Varmt välkommen in till oss i monter nummer 17.

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. De anordnar varje år ett årsmöte med tillhörande företagsutställning, ett forum för nätverkande och påverkan. Fortum Waste Solutions är medlemmar i Avfall Sverige. 

Fair stand