Två år i Sverige - arbetsrotation ett bra sätt att lära sig behärska språket och utbyta erfarenheter

10.11./2016

Två år i Sverige - arbetsrotation ett bra sätt att lära sig behärska språket och utbyta erfarenheter

Hur kan en organisation erbjuda de anställda möjlighet till personlig utveckling och effektivt utbyte av erfarenheter mellan två länder? Ett sätt att göra detta är att erbjuda möjligheten till internationell arbetsrotation.

Läs mer om ett exempel hos oss på Ekokem