Studenter intresserade av vår hantering av förorenad mark

23.8./2016

Studenter intresserade av vår hantering av förorenad mark

Idag tisdagen den 23 augusti fick Ekokem besök av en grupp med ett 20-tal studenter som läser utbildningen "Miljö och förorenade områden" på yrkesskolan VBU i Ludvika. Ekokem berättade bland annat om verksamheten som rör förorenade markområden och hur en sanering genomförs. Det kom upp många spännande frågor och funderingar under förmiddagen.

Studenter från VBU går en rundvandring på Ekokems anläggning för hantering av förorenade jordmassor

Besöket avslutades med en rundvandring på Ekokems anläggning. På bilden ses studenterna vara på väg mot en mottagningsplats för hantering av inkommande förorenade jordmassor.