Revisionsstopp i roterugnen

2.2./2016

Revisionsstopp i roterugnen

På grund av tekniska omständigheter tvingas vi tidigarelägga vårens planerade revisionsstopp i en av våra förbränningsanläggningar. Stoppet gäller enbart roterugnen och kommer enligt planeringen att pågå från den 2 februari till 21 februari.

Det planerade revisionsstoppet som gäller för vår andra förbränningsanläggning, rosterugnen, kommer att ske enligt plan i april.

Har du frågor kring hur detta kan påverka din avfallsleverans, vänligen ta kontakt med vår kundservice på telefon 019-30 52 00 eller via e-post: kundservice@ekokem.com.

Vi hoppas att du som kund har överseende med de eventuella besvär detta kan medföra.