Nya priser fr o m 1 oktober 2015

29.7./2015

Nya priser fr o m 1 oktober 2015

Bäste Kund! Sakab har de senaste åren arbetat aktivt med kostnadsbesparingar och ständiga förbättringar samt vidtagit ett antal effektiviseringsåtgärder. Trots detta behöver vi göra en prisjustering med +7,5 % för de flesta avfallsslag som ska behandlas i vår högtemperaturförbränning. De nya priserna gäller från och med den 1 óktober 2015.

För kunder med individuella samarbets- och leveransavtal gäller de i avtalen angivna villkoren för prisjustering.

Har du frågor kring detta så kontakta vår försäljningschef Stefan Broman via e-post Stefan Broman eller ring 070-375 78 01.