Nya krav på emballage

11.6./2015

Nya krav på emballage

Den 30 juni 2015 kommer våra magnumboxar och röda AllFa-boxar (plåt) inte längre vara godkända för transport av farligt gods (ADR). Detta innebär att Sakab under juni i år behöver byta ut dessa emballage ifall de används till avfall som är klassat som farligt gods (ADR).

Exempel på avfall som inte längre är godkänt för transport i magnumbox eller röd AllFa-box från och med 1 juli 2015:
• Lösningsmedelsbaserade färgburkar
• Aerosoler
• Annat ADR-klassat avfall

Exempel på avfall som inte är klassat som farligt gods och som fortfarande är godkänt att transportera i dessa emballage efter den 1 juli 2015:

  • Vattenbaserade färgburkar
  • Oljefilter
  • Absorbenter

Har du magnumboxar eller röda Allfa-boxar som används till avfall som är farligt gods?

Vet du att ni idag använder magnumbox eller röd AllFa-box (plåt) till avfall som är farligt gods ombeds ni snarast kontakta er säljare på Sakab alternativt kundservice på telefon 019-30 52 00.