Nu blir Ekokem Fortum Waste Solutions

4.4./2017

Nu blir Ekokem Fortum Waste Solutions

Pressmeddelande

Den nordiska återvinningskoncernen Ekokem blir nu Fortum Waste Solutions. Företagets verksamhet är oförändrad, att erbjuda tjänster inom miljövård och materialeffektivitet med målet att spara naturresurser och främja återvinning. Ekokems namnbyte sker tisdagen den 4 april.

Fortum Waste Solutions blir en viktig del av Fortums smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten och vara ledande inom ren energi. Målet är att engagera kunder och samhälle i utvecklingen mot en renare värld. I det arbetet är hållbara lösningar för att återvinna värdefulla material samt att ta bort skadliga material från kretsloppet helt avgörande. Fortum Waste Solutions ingår i affärsdivisionen Fortum Recycling and Waste Solutions.

Fortum Waste Solutions erbjuder lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering av avfall samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Inom affärsområdet Fortum Waste Solutions arbetar närmare 650 personer av Fortums totalt över 8000 medarbetare. Fortumkoncernen hade år 2016 en omsättning på 3,6 miljarder euro.

Ekokek blir Fortum Waste Solutions

För frågor kontakta:

Hanna Eriksen,
Administrativ platschef Fortum Waste Solutions Sverige
telefon 070-375 88 06, Hanna Eriksen

Fortum Recycling and Waste Solution erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet i Norden. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering av avfall samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. www.fortum.com/wastesolutions