Grönt vatten

5.5./2017

Grönt vatten

På Fortum Waste Solutions AB (fd Ekokem AB) görs åtgärder för att förbättra energiutnyttjande. I samband med det sker arbete på fjärrvärmeledningen. Vatten från fjärrvärmeledningen behöver därför tömmas. Det sker natten till den 8 maj 2017.

Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att underlätta upptäckt av läckor. Därför kommer vattnet från Fortum till Söderhavet att vara grönt den 8 maj.

Den gröna färgen kommer från ämnet pyranin. Pyranin är inte farligt, vare sig för människa eller för djur. Det är godkänt av Livsmedelsverket och används ofta i såväl hygienartiklar som grönt godis. Det räcker med väldigt lite av ämnet för att vattnet ska färgas grönt.

För mer information, kontakta Fortum Waste Solutions platschef, Hanna Eriksen på telefon 070-375 88 06 eller via e-post hanna.eriksen@fortum.com