Fortums förvärv av Ekokem är genomfört

31.8./2016

Fortums förvärv av Ekokem är genomfört

Den 27 maj 2016 meddelade Fortum att bolaget hade ingått ett avtal avseende förvärvet av Ekokem Corporation. Villkoren för transaktionens genomförande har uppfyllts och Fortum meddelade i dag att man har fullföljt förvärvet av Ekokem med de fyra största ägarna. Dessa fyra ägare representerar tillsammans omkring 81 procent av Ekokems aktier.

Från och med i dag har minoritetsaktieägare i Ekokem som representerar omkring 12 procent av aktierna godkänt uppköpserbjudandet. Eftersom Fortums totala aktieinnehav kommer att överstiga 90-procentströskeln inleder Fortum en minoritetsinlösningsprocess för de återstående aktierna omedelbart efter uppköpserbjudandets utgång (30 september 2016). Aktieägare som godkänner uppköpserbjudandet under erbjudandeperioden kommer att motta betalning i september 2016, medan betalning till aktieägare i inlösningsprocessen uppskattas ske under våren 2017.

Förvärvspriset på kontant- och skuldfri basis för 100 procent av bolaget blir omkring 700 miljoner EUR, motsvarande 165 EUR per Ekokem-aktie som erbjudits av Fortum till Ekokems akteägare. Ekokem kommer att integreras som ett affärsområde i City Solutions-divisionen och konsolideras in i Fortum Group från och med slutet av augusti 2016.

För mer information

Karri Kaitue, CEO, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 220

Hanna Masala, SVP, strategy, IR and communications, Ekokem Corporation, tel. +358 10 7551 110

 

Bakgrundsinformation:

Fortum i korthet

Fortums vision är att vara en föregångare inom ren energi. Fortum förser sina kunder med elektricitet, värme och kyla samt andra energilösningar. Fortums huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte Fortum omkring 8 000 personer och Fortums omsättning uppgick till 3,5 miljarder EUR. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Ekokem i korthet

Ekokem är ett av Nordens ledande bolag inom cirkulär ekonomi och erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokem driver Nordens ledande anläggningar för farligt avfall och erbjuder sina kunder specialiserad kunskap inom miljöhantering i ett brett perspektiv. Bolagets mål är att skapa värde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återvinning, återanvändning och slutdeponering såväl som marksanering och miljöbyggande. I mer än 35 år har Ekokem bidragit till att spara naturresurser och främja en cirkulär ekonomi.