Forskningsprojekt kring riskanalys av kemikalier

14.9./2016

Forskningsprojekt kring riskanalys av kemikalier

Ett forskarlag från Örebro universitet har fått forskningsanslag från KK-stiftelsen för att arbeta fram konkreta metoder för riskanalyser. Forskningen sker tillsamman med en rad företag där Ekokem är ett av företagen. I tisdags träffades projektgruppen för ett koordineringsmöte och en rundvandring vid Ekokems anläggning i Norrtorp.

Project Refine visited Ekokem plant in Norrtorp

Sedan hösten 2015 driver Örebro universitet ett projekt som syftar till att utveckla mätmetoder som gör det lättare att bedöma risken för föroreningsspridning och vilka toxiska effekter som är att vänta vid olika förorenade områden. Projektet finansieras av KK-Stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling). Väl fungerande mätmetoder innebär att det blir lättare att prioritera vilka områden som är förknippade med störst risk och därmed behov av snabba saneringsinsatser. Genom att skapa en kemisk helhetsbild kan man förklara orsaken till olika grader av toxicitet i mark och därmed underlätta prioriteringen av åtgärder.

Ekokem AB är universitetets företagspartner och vårt främsta uppdrag är att förse projektet med lämpliga testobjekt inom såväl schakt av förorenade områden samt följa hur toxicitet och föroreningsmobilitet förändras under behandling av olika slag.

Kontakta Thomas von Kronhelm på Ekokem för att få veta mer kring Ekokems engagemang i projektet.

För mer information om projektet, kontakta Per-Erik Olsson, Örebro Universitet.