Europeiska specialister på besök hos Ekokem

29.4./2016

Europeiska specialister på besök hos Ekokem

Idag fredagen den 29 april fick Ekokem i Kumla besök av deltagare i den Europeiska tekniska arbetsgruppen som ska bereda vad som är bästa tillgängliga teknik för avfallsförbränning. Gruppen ska arbeta fram ett underlag till kommande förändrat regelverk för avfallsförbränning inom EU, som syftar till ett högt miljöskydd.

Delegationen, som bjudits in av Naturvårdsverket, har under torsdag och fredag besökt två referensanläggningar i Sverige, en i Linköping och sedan Ekokems anläggning i Kumla. Vid besöket visades Ekokems förbränningsanläggning upp. Särskilt intresse fanns för den rökgasreningsteknik som används i anläggningen där föroreningar avskiljs på ett effektivt sätt. Ekokem beskrev även sitt system för kontroll av förbränningsprocessen, hur avfall kan mottagningskontrolleras och analyseras på anläggningens laboratorium samt hur företaget i övrigt arbetar för att uppnå ett gott miljöskydd.

- Det känns inspirerande att vår anläggning bedöms intressant att titta på vid utvecklingen av reglerna för avfallsförbränning på EU-nivå. Att kunna avskilja farliga ämnen på ett effektivt sätt är en förutsättning för en cirkulär ekonomi och resurseffektiv materialåtervinning, kommenterar Kalle Saarimaa, VD för Ekokem AB.

För mer information:

Kontakta Kalle Saarimaa, vd Ekokem AB, telefon 072-561 17 70