500 dagar utan olyckor med sjukfrånvaro – arbetsmiljöarbetet har gett resultat

14.6./2016

500 dagar utan olyckor med sjukfrånvaro – arbetsmiljöarbetet har gett resultat

Ekokem AB firade den 6 juni att det gått sammanlagt 500 dagar utan frånvaro på grund av arbetsskada hos någon av företagets anställda och inhyrda entreprenörer. Det är resultatet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete som pågått på Ekokem i Sverige (fd Sakab) under många år. Hela Ekokemkoncernen har en nollvision när det gäller olyckor och det gäller både medarbetare och entreprenörer. Högsta ledningen har satt arbetsmiljön och säkerheten som främsta prioritet.

Ekokems verksamhet innebär en hel del risker och företaget har arbetat systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och säkerheten under många år med målsättningen noll olyckor, vilket omfattar både personal och entreprenörer. Genom att tillsammans aktivt arbeta med arbetsmiljön i det dagliga arbetet och fokusera på risker har man nått ett bra resultat. Riktade säkerhetskampanjer kring specifika riskområden har genomförts för att belysa och diskutera hur dessa riskområden ska åtgärdas och risker minimeras.

Arbetsmiljö och säkerhet värderas högst av allt av ledning och styrelse

En viktig förutsättning för att lyckas i arbete att förbättra arbetsmiljön och säkerheten är också att ledningen och Ekokems styrelse fullt ut stödjer och prioriterar arbetsmiljön. Under 2015 uppmärksammade Ekokems styrelse att Ekokem i Sverige hade klarat 1 år utan olyckor med sjukskrivning som följd (sk LTI, Lost Time Injury). Då sattes ytterligare ett mål och det var att nå 500 dagar utan frånvaro på grund av arbetsskada. Det målet har vi nu uppnått.

  • Vår personals säkerhet är högsta prioritet och vårt mål är att ingen ska skadas av att arbeta på Ekokem, kommenterar Hanna Eriksen, EHSQ-chef för Ekokemkoncernen. För att lyckas med att få ner olycksstatistiken så måste vi alla arbeta aktivt för att minimera riskerna i det dagliga arbetet. För att det ska ske så måste alla hjälpas åt att påminna varandra om att ta arbetsmiljöarbetet på allvar.

Under våren har Ekokem genomfört en kampanj om att ingripa då man ser riskfyllt beteende på arbetsplatsen. Det är en påminnelse om att alla medarbetare har mandatet och makten att göra skillnad – att bli en vardagshjälte genom att agera. I samband med kampanjen lanserades en film, kallad Safety first, på Ekokems youtubekanal https://youtu.be/WByhVKx8reg

  • Vår nästa utmaning är att fortsätta utveckla vårt säkerhetsarbete och vår arbetsmiljö, med högt fokus på interna processer samt stärka vårt samarbete med kunder och leverantörer kring dessa frågor, avslutar Hanna Eriksen.

För mer information

Hanna Eriksen, chef EHSQ Ekokemkoncernen, telefon 070-375 88 06

Ekokem är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande. Ekokemkoncernen har nästan 700 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Ekokemkoncernen hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro.