Media

Fortum Recycling and Waste Solutions mediesida erbjuder media och andra intressegrupper aktuell information och bakgrundsinformation om bolagets verksamhet. Här kan du läsa pressmeddelanden och annat aktuellt.

Fortum är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet.Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en återvinningsekonomi. Vi förbättrar material- och energieffektiviteten för våra kunder genom att erbjuda lösningar för återanvändning, återvinning och slutdeponering samt tjänster för marksanering och miljöbyggande.

Fortumkoncernen har nästan 700 professionella medarbetare i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Fortumkoncernen hade år 2015 en omsättning på 258,3 miljoner euro. Fortumkoncernen ingår sedan den 1 september 2016 i Fortumkoncernen.