Kemisk industri

Med kundspecifika lösningar för miljövård och materialeffektivitet bidrar vi med effektivitet i processerna inom den kemiska industrin.

Hållbar lönsamhet inom kemisk industri

Fortum planerar och producerar helhetslösningar inom miljövård och materialeffektivitet för den kemiska industrin. Genom att öka materialeffektiviteten blir verksamheten mer miljövänlig och kostnadseffektiv.

Fortums styrka är flexibla heltäckande servicelösningar som alltid kan skräddarsys enligt varje företags särskilda behov. Tjänsterna vi erbjuder för den kemiska industrin omfattar alltifrån planering och rådgivning till hantering av materialflöden och avfallshantering.

En strängare lagstiftning och mer miljömedvetna kunder gör att man måste ta allt större hänsyn till miljön i de industriella processerna. För att behålla en konkurrensfördel och upprätthålla företagsbilden är det viktigt med en energieffektiv produktion.

Kostnader som konkurrensfördel

Fortum är en föregångare i att skapa ett kretsloppssamhälle där materialen cirkulerar så länge som möjligt. Detta tänkesätt syns i materialplaneringen för industrin. Inom den kemiska industrin är det oundvikligt att det uppstår avfall, men om det hanteras rätt med hjälp av tjänster inom miljövård och materialeffektivitet kan man uppnå en betydande konkurrensfördel.

Samarbetspartner till läkemedelsindustrin

Fortum har lång erfarenhet som samarbetspartner till läkemedelsindustrin. Våra heltäckande lösningar bygger på branschkännedom och långa partnerskap och är särskilt skräddarsydda för att täcka företagens alla behov.

Nästan allt avfall utnyttjas som material eller energi. Fortum tar hand om upphämtning och slutförvaring av farligt avfall. Kännedom om miljökrav och nödvändiga tillstånd samt rapporteringssystem tillhör våra styrkor.

 Fördelar för den kemiska industrin:

  • Kostnadsbesparingar och materialeffektivitet
  • Konkurrenskraftiga produkter och tjänster
  • Behålla en konkurrensfördel och upprätthålla företagsbilden
  • Individuella och fungerande lösningar

Fortum:

  • Klassificerar, sorterar, packeterar, transporterar, utbildar och säkerställer en ansvarsfull hantering av avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
  • Deltar i miljöutvecklings- och miljökonstruktionsprocesser genom att exempelvis rena vattendrag och förorenad mark samt bygga deponier.
  • Vi tillhandahåller både lokala heltäckande service- och logistiklösningar samt internationella nätverk för avfallshantering.
  • Vi erbjuder lösningar i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.