Gruvindustri

Innovativa och hållbara lösningar för miljöhänsyn och materialhantering inom gruvindustrin.

Hållbara lösningar för gruvindustrin

Fortum erbjuder innovativa och hållbara lösningar för miljövård och materialhantering inom gruvindustrin. Heltäckande samarbete med kunden som omfattar gruvans hela livscykel från planering till stängning.

Fortums skräddarsydda tjänster för kunder inom gruvindustrin omfattar hela gruvverksamhetens livscykel, från projektering av gruvan till stängning och uppföljningsarbete. Vi arbetar med miljövård både för gruvor som är i drift och stängda gruvor samt enskilda gruvprojekt.

I helhetslösningarna ingår exempelvis projektering och genomförande av miljökonstruktion och vattenbehandling. Vi erbjuder fungerande lösningar inom projektering och byggande av anrikningssand- och vattendammar, vattenbehandling och vidarebehandling eller återanvändning av eventuella skadliga ämnen som uppkommer vid dessa processer.

Innovativt och kostnadseffektivt

Som föregångare inom cirkulär ekonomi och återvinning utnyttjar Fortum, genom sina lösningar, materialflöden som uppstår både i gruvornas egna och Fortums processer. Det ger ökad materialeffektivitet och lönsamhet. Miljöansvar kräver ständiga förbättringar av verksamheten på de olika delområdena inom gruvindustrin. Fortums forsknings- och utvecklingsavdelning utvecklas kontinuerligt.

Fördelar för gruvindustrin:

  • Ökad kostnadseffektivitet och produktivitet.
  • Minimering av den negativa miljöpåverkan och ett ökat ansvar i verksamheten.
  • Företagets rykte förbättras.
  • Individuella lösningar och servicelösningar. 

Fortum:

  • Levererar smidiga lösningar, både helt nya och genom att anpassa den befintliga infrastrukturen.
  • Kan projektering och tillståndsprocesser.
  • Känner till miljöns behov och bestämmelserna för gruvor samt metoder för att minska miljöpåverkan.
  • Klassificerar, sorterar, förpackar, transporterar, utbildar och forslar bort avfallet.
  • Analyserar, optimerar och separerar material som ska återvinnas i flödena och skickar dem vidare för återanvändning.
  • Erbjuder en lösningsmodell i form av alltifrån återvinning av enskilda material till komplett outsourcing av avfallshanteringen.