Materialåtervinning och -återanvändning

Bristen på råvaror styr in företagen och samhället mot ett mer effektivt utnyttjande av resurserna. Fortum Waste Solutions verkar inom alla delområden inom materialhushållningen.

Planeringen av en fungerande miljö-, avfalls- och materiallösning för industrin kräver kännedom om källorna till avfallsflödet och processerna i det. Fortum Waste Solutions planerar alltid lösningar för en ökad material- och energieffektivitet enligt kundens behov. Vi ger exempelvis våra kunder råd om hur man kan hindra uppkomsten av avfall och hur man genom att ändra processen lättare kan få fram avfall som kan återvinnas.

Lösningarna varierar från små förändringar till administrering av mycket omfattande helheter. Ett exempel på den ena extremen av kundlösningar är en enkel förändring i verksamhetssättet i form av avfallssortering och den andra extremen att bygga ett kraftverk som utnyttjar hela kundens egen process.

Fortum Waste Solutions förädlar inte bara det avfall som uppstår så att det kan återvinnas, utan styr det även tillbaka till industrin för att användas på nytt. Om detta inte är möjligt försöker vi utnyttja avfallet i energiproduktion. I hanteringen avlägsnas dessutom skadliga ämnen från kretsloppet.

Konkreta steg mot en mer heltäckande materialåtervinning

Ekoraffinaderiet i Riihimäki ökar återvinningsgraden för kommunalt avfall medan blandavfall kan återanvändas i form av exempelvis plast och bioavfall.

Vid Fortum Waste Solutionss anläggning i Jämsänkoski producerar Fortum Waste Solutions kedjesmörjolja av klar avfallsolja till maskiner inom skogsindustrin. Rätt behandlade kan smörjoljor återvinnas i oändlighet.

Kolla på
video