Det första plastraffinaderiet i Norden producerar högkvalitativa återvunna material för industrin

På Fortum Waste Solutionss plastraffinaderi i Riihimäki förädlas plast som har separerats från blandavfall och samlas in separat från konsumenter samt jordbruks- och detaljhandelssektorerna för återanvändning inom industrin.

Fortum Waste Solutions har framstående expertkunskaper om materialeffektivitet och tillhandahåller anpassningsbara återvunna material för plastindustrin. Återvunnen CIRCO-plast ger en konkurrensfördel i form av både materialbesparingar och mervärde för slutprodukten.

Fortum Waste Solutionss plastraffinaderi producerar högkvalitativa återvunna CIRCO-råvaror från plastavfall för industrin. Plastraffinaderiet är ett av Fortum Waste Solutionss konkreta steg mot den cirkulära ekonomin, ett samhälle där material cirkulerar så länge som de har ett värde. Plastraffinaderiet ger en effektivare användning av naturresurser och materialåtervinning.

På årsnivå behandlar kretsloppsbyns plastraffinaderi cirka 20 000 ton plastavfall som samlas in från industrin, hushåll och detaljhandeln. I Finland är Fortum Waste Solutionss plastraffinaderi den enda anläggning som också bearbetar plast som har separerats från blandat konsumentavfall.

Nya tekniker garanterar högkvalitativa råvaror

Riihimäki är i färd med att introducera en toppmodern återvinningsteknik som ger ren utvinning av PE-, PP- och PET-plast från blandat plastavfall. De separerade komponenterna krossas till mindre bitar, tvättas med vatten, torkas och bearbetas till granulat.

Kolla på
video