Kretsloppsbyn ökar återvinningsgraden av blandavfall

I kretsloppsbyn i Riihimäki ökar återvinningsgraden för kommunalt avfall i och med att blandavfall kan återanvändas i form av exempelvis plast och bioavfall.

Fortum Waste Solutions bygger en kretsloppsby i Riihimäki, där materialet i det kommunala avfallet återvinns i ekoraffinaderiet, Finlands första förädlingsanläggning för plast och bioraffinaderiet. Kretsloppsbyn är en unik by, där man tagit fram det bästa möjliga sättet att återvinna varje materialflöde tillsammans med Biotehdas Oy.

På ekoraffinaderiet avskiljs kommunalt avfall i form av cirka 37 procent bioavfall, 10 procent plast och 3 procent metall. I kretsloppsbyn uppgår återvinningsgraden för kommunalt avfall till 50 procent och återanvändningsgraden är 98 procent. På anläggningarna behandlas 100 000 ton kommunalt avfall per år.

Kolla på
video

Bioraffinaderiet producerar biogas av bioavfall för användning i trafiken. Dessutom tar man tillvara näringsämnen, som exempelvis kväve. Bland det kommunala avfallet var det tidigare uppskattningsvis 400 000 ton bioavfall som inte utnyttjades. Om allt det skulle behandlas på anläggningar som bioraffinaderiet skulle det täcka energibehovet för 12 500 villor för ett år.

Till förädlingsanläggningen för plastskickas utöver plast som avskilts från kommunalt avfall även konsumentplastförpackningar som samlats in separat. På anläggningen avskiljs, krossas, tvättas och granuleras plasten. Plasten förs tillbaka till plastindustrin som råmaterial, som ersättning för jungfruliga råvaror. Till återvinningen av plasten går det endast åt cirka 15 procent av den energi som krävs för tillverkning av ny plast.