Cirkulär ekonomi kräver föregångare

Det återstår mycket att göra när det gäller resurseffektiviteten, för 90 procent av de råvaror som används i den globala produktionen blir till avfall. I en cirkulär ekonomi är den enes avfall den andres råmaterial.

Digitalisering, urbanisering, befolkningstillväxt och en växande medelklass samt begränsade naturresurser är exempel på megatrender som formar världen. Det återstår mycket att göra när det gäller resurseffektiviteten, för 90 procent av de råvaror som används i den globala produktionen blir till avfall.

Det lever nu 7,1 miljarder människor på jordklotet, som årligen använder 1,5 gånger jordens naturresurser. Cirkulär ekonomi är en modell där man återvinner material i samhället så länge som det har ett värde. När den enes avfall blir det andres råmaterial elimineras uppkomsten av avfall och behovet av jungfruliga råvaror minskar. Cirkulär ekonomi är en förutsättning för en hållbar utveckling.

För Fortum betyder cirkulär ekonomi att en så stor del av materialen som möjligt leds mot återvinning. Samtidigt tas skadliga ämnen bort ur kretsloppet. Vi tycker att en stegvis övergång till en cirkulär ekonomi ger ett positivt perspektiv och värdefulla lösningar på aktuella problem.

Vårt mål är att utveckla återvinningsverksamheten och föra ut nya lösningar för att utnyttja avfall som råmaterial på marknaden. Vi stödjer industrin och samhällsaktörerna i att hitta lösningar där den enes avfall är den andres råmaterial. Vi är också aktivt delaktiga i forsknings- och utvecklingsprojekt inriktade på hållbara lösningar.

Kolla på
video