Arbeta hos oss

Fortum Waste Solutions vill vara framtidens arbetsplats där man mår bra och verkligen arbetar för att främja en cirkulär ekonomi.

En engagerad och utvecklande arbetsgivare

Kompetens samt personalens välbefinnande och starka engagemang är viktigt för Fortums framgång. Fortum vill vara framtidens arbetsplats där man mår bra och verkligen arbetar för miljön genom att främja en cirkulär ekonomi.

Fortum Waste Solutionss framgång bygger på djupgående expertis och ständig utveckling. För att säkra en övergång till en cirkulär ekonomi och för att Fortum ska behålla sin ställning som föregångare i Norden krävs det att man ständigt är aktiv och entusiastiskt söker efter nya metoder och lösningar. På det sättet kan vi bidra till en allt högre grad av återanvändning av allt större och mer utmanande materialflöden.

Som arbetsgivare betonar vi ansvarsfullhet, strävan efter förnyelse, individens värde och ärlighet. På ledningsnivå betonar vi kvalitet och tydliga ansvarsområden. Vi vill uppnå välbefinnande på alla plan genom att ge stöd både till den fysiska och psykiska hälsan.

Kolla på
video

En personlig karriärväg

Fortlöpande kompetensutveckling är en viktig del iFortum Waste Solutionss roll som arbetsgivare. Vårt mål är att våra medarbetare ska utöka och bibehålla sina kunskaper. Hela personalen deltar varje år i flera olika utbildningsdagar. Vi betonar särskilt personliga karriärvägar och utvecklingsbehov.

Fortum Waste Solutions  som arbetsgivare:

  • Ett öppet och utvecklande arbetsklimat.
  • Möjlighet att utbilda sig och utveckla kompetensen.
  • Karriärvägar nationellt och internationellt.