Porin teollisuusjätekeskuksen laajennuksen YVA-ohjelma

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään tarvittaessa riittävällä tarkkuudella.

Fortum Waste Solutions suunnittelee Porin Kellahden Peittoon alueella sijaitsevan teollisuusjätekeskuksen laajentamista nykyisellä toiminta-alueella sekä alueen laajentamista nykyisen toiminta-alueen ulkopuolelle. Laajennusta koskeva, ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut. Yhteysviranomaisena toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

YVA-hankkeessa tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot ovat:

VE0: hanketta ei toteuteta; nykyisen täyttökapasiteetin loputtua läjitystoimintaa ei teollisuusjätekeskuksessa jatketa, muuta käsittelyä sen sijaan voidaan jatkaa
VE1: hankkeen toteuttaminen: läjityskapasiteetti lisääntyy 3,3 miljoonalla kuutiolla, joka mahdollistaa 30 vuoden täyttökapasiteetin; muita hyötykäytön mahdollistavia käsittelyprosesseja jatketaan. Lisäksi tarkastellaan jätteenpolton kuonien kasaliuotusprosessin käyttöönottoa ja kierrätysterminaalitoiminnan aloittamista sekä vesienkäsittelylaitoksen vesien johtamista mereen putkea pitkin.

YVA-ohjelmassa on esitetty tiedot hankkeesta sekä tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.

Valmistuneen YVA-selostuksen sekä linkin viranomaisen verkkosivuille löydät sivun vasemmasta laidasta.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö, Timo Kantola, puh. 010 7551 385, etunimi.sukunimi(at)ekokem.com
Yksikön päällikkö, Harri Sjöblom, puh. 010 7551 521, etunimi.sukunimi(at)ekokem.com
Projektipäällikkö, Minna Ruokolainen, puh. 010 7551 527, etunimi.sukunimi(at)ekokem.com

Voit lähettää kysymyksiä tai palautetta myös suoraan nettisivuiltamme!