Hankkeiden YVA-menettelyt

YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään tarvittaessa riittävällä tarkkuudella. Lue lisää!

Eräiden ympäristölupien myöntäminen edellyttää erityistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat ja valvovat ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Ruotsissa vastaava viranomainen on Länsstyrelse. Tanskassa YVA-menettelyistä vastaa puolestaan Naturstyrelsen.

Fortum Waste Solutionsillä ei ole tällä hetkellä meneillään YVA-hankkeita Ruotsissa eikä Tanskassa.