Sertifikaatit

Fortum Waste Solutionsin ISO-sertifikaatit takaavat palveluiden laadun sekä ympäristönäkökulman ja työturvallisuuden toteutumisen.

Palveluiden takeena kansainväliset sertifikaatit

Kansainvälisillä hallintajärjestelmien standardeilla kehitetään liiketoimintajohtamisen eri alueita. Ekokemin palvelut Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa on sertifioitu ISO-standardien mukaisesti.

Ekokemin hallintajärjestelmien standardit, laadunhallinnan ISO 9001 -sertifikaatti, ympäristöhallinnan ISO 14001 -sertifikaatti ja turvallisuuden OHSAS 18001 -sertifikaatti, ovat tunnetuimpia ja yleisimpiä vakuuksia laadukkaalle toiminnalle. ISO:n hallintajärjestelmästandardien tavoitteena on luoda kokonaisuus, jossa johtamisjärjestelmän ja liiketoiminnan kehittäminen eri osa-alueiden kautta parantuu.

Ekokemin sertifikaatit, Suomi:

  • ISO 9001 -sertifikaatti laadunhallintajärjestelmän kehittämiseksi osaksi muuta johtamista ja prosessinhallintaa sekä takaamaan asiakaslähtöisyyden järjestelmällisessä laadun parantamisessa.
  • ISO 14001 -sertifikaatti ympäristöasioiden hallinnan avuksi, muun muassa osoittamaan sidosryhmille ympäristövastuun huomioimisen ja ympäristölainsäädännön noudattamisen.
  • OHSAS 18001 -sertifikaatti työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen parantamiseksi, jotta työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden hoito tulevat osaksi jokapäiväistä toimintaa.