Rakennus- ja purkuliiketoiminta

Purkuun, kunnostukseen, rakennusjätteiden vastaanottoon ja kierrätykseen tarvitset vain yhden kumppanit. Lue lisää Fortumin kokonaispalveluratkaisuista!

Yksi kumppani: purku, kunnostus, jätteiden vastaanotto ja kierrätys

Rakennus- ja purkuliiketoiminnan ytimessä on jätteiden erottelu ja materiaalien hyödyntäminen asiakkaidemme tai Fortumin omissa prosesseissa. Innovatiivisten käsittelytekniikoiden ansiosta kierrätämme myös vaaralliset jätteet energiaksi ja kunnostamme työmaiden pilaantuneita maita tai vesiä.

Fortum tarjoaa kokonaispalveluratkaisun, joissa rakennuksen purku, maanperänkunnostus sekä jätteiden ja pilaantuneiden maiden vastaanotto ja hyödyntäminen hoituvat samalla sopimuksella. Näin pystymme hallitsemaan aikatauluja ja riskejä sekä tehostamaan materiaalien hyötykäyttöä erillisiä urakoita paremmin. Työn tilaajalle malli tuo merkittäviä kustannussäästöjä.

Panostamme ympäristötehokkuuteen käyttämällä yli 95 % rakennusjätteestä kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakenteissa, allas- ja kenttärakenteissa, maaperän kunnostuksessa, pohjaveden käsittelyssä ja suojarakenteissa sekä kaatopaikkojen hoidossa. Räätälöimme hyötykäyttöratkaisut aina asiakaskohtaisesti, jotta syntyneet rakennusjätteet pääsisivät uusiokäyttöön heti työmaiden läheisyydessä.

Korvaamme neitseellisiä materiaaleja, nostamme kierrätysastetta

Tyypillisiä purku- ja saneerauskohteita ovat vanhat teollisuuskiinteistöt, joissa käytettyjen materiaalien vuoksi on osattava sekä suojautua että suojata ympäristöä. Fortum on mukana kehittämässä rakennusjätteiden tehokkaita käsittely- ja hyödyntämismenetelmiä. Käytämme apuna myös uusia, innovatiivisia ratkaisuja hallitsevia aliurakoitsijoita.

Merkittävimmät edut rakennus- ja purkuliiketoiminnalle:

  • Kumppani, joka hoitaa sekä purku- ja saneeraustyöt että pilaantuneiden maiden käsittelyn.
  • Aikataulujen ja riskien hallinta sekä materiaalien tehokas hyödyntäminen tuo asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä.
  • Korvaamme neitseellisiä materiaaleja muun muassa kierrättämällä bitumikatejätettä, kattohuopia sekä kipsilevyjä uusiokäyttöön.
  • Olemme mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, jotka edistävät koko toimialan kehitystä, profiilia ja luovat yhtenäistä kriteeristöä.

Fortum:

  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden vastuullisesta käsittelemisestä.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
  • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin puhdistamalla vesistöjä, pilaantunutta maata ja rakentamalla kaatopaikkoja.
  • Toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
  • Tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.