Metsäteollisuus

Fortumin metsäteollisuudelle tarjoamat palvelut tuovat kustannussäästöjä ja tehostavat tuotantoprosessia. Me tarjoamme ympäristörakentamisen palveluja.

Viimeisintä, metsäteollisuuden tarvitsemaa tietotaitoa

Fortum tarjoaa metsäteollisuuden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia materiaali- ja ympäristörakentamisen palveluja. Yrityskohtaisesti suunniteltavien jätehuollon ja materiaalikierron kokonaisuuksien avulla kaikki kierrätykseen soveltuvat materiaalit pystytään hyödyntämään – joko teollisuuden omissa tai Fortumin prosesseissa.

Innovatiiviset ratkaisut vievät eteenpäin teollisuuden prosesseja vähentäen jätteiden syntyä ja parantaen materiaalitehokkuutta. Fortumin tutkimus- ja kehitystiimi etsii jatkuvasti parempia ja tehokkaampia tapoja ohjata materiaaleja kiertoon sekä uusia virtoja hyödynnettäväksi. Fortumillä on tuntemusta metsäteollisuuden lainsäädännöstä ja ajankohtaisista teemoista. Olemme mukana kehittämässä alalle uusia, innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi tutkimusohjelmien kautta.

Sivuvirroista kustannussäästöiksi

Materiaalivirtojen suunniteltu hyödyntäminen parantaa kannattavuutta tehostaen tuotantoprosessia. Jätteiden kierrättämisellä säästetään merkittävästi sekä kustannuksia että neitseellisiä luonnonvaroja.

Esimerkkejä toteuttamistamme ratkaisuista:

 • Kierrätyskelpoisesta materiaalista, kuten muovista, on tuotettu uusiotuotteita ja raaka-aineita teollisuudelle.
 • Sivuvirtana syntyvää tuhkaa ja soodasakkaa on hyödynnetty paperitehtaan omissa ja Fortumin ympäristörakentamisen projekteissa.
 • Vaaralliset jätteet on poistettu kierrosta polttamalla.

Merkittävimmät edut metsäteollisuudelle:

 • Kustannussäästöt
 • Maineenhallinta
 • Prosessin tehostuminen
 • Jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö
 • Tieto uusista säädöksistä
 • Asiakaskohtaiset, kestävät ratkaisut

Fortum:

 • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden hävittämisestä.
 • Analysoi, optimoi ja erottelemme virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
 • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin esimerkiksi puhdistamalla vesistöjä, saastunutta maata, rakentamalla kaatopaikkoja.
 • Toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
 • Tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.