Kauppa ja palvelut

Jätteenkeräyksen kokonaisvaltainen palvelukonsepti. Kumppanuus, joka kattaa kaupan erilaiset toiminnot, lainsäädännön sekä niiden muuttuvat vaatimukset.

Kumppanuus, joka rakentaa tulevaisuuden kilpailuetua

Kauppa- ja palvelutoiminta sisältää suuren määrän erilaisia toimialoja lentokentistä satamiin ja kauppakeskuksista businesspuistoihin. Fortumin vahvuus on tarjota asiakkailleen kokonaisvaltainen palvelukonsepti, joka ymmärtää kaupan erilaiset toiminnot, lainsäädännön sekä sen muuttuvat vaatimukset.

Kaupan ja palveluiden sivuvirtana syntyy paljon erilaista energiajätettä (paperi, pahvi, metalli, lasi, muovi) sekä bio- ja eläinperäistä sivutuotejätettä kuten keittiörasvoja. Käsittelyyn toimitetaan myös rakennus- ja purkujätettä sekä hiekkaa, vettä ja pölyä maanalaisista erotuskaivoista. Omia erikoisalojaan ovat tietosuojajäte, kuten salaiseksi luokiteltavat henkilötiedot, sekä lääkäriasemien terveydenhuoltojätteet eli neulat ja lääkkeet.

Fortum tarjoaa kiinteistölle palvelukonseptin, jossa asiakas saa helposti, edullisesti sekä vaivattomasti kaiken tarvittavan: huolehdimme sopivista jätteenkeräys- ja kuljetusvälineistä sekä toimitamme raaka-aineet asianmukaisiin, Fortumin omiin käsittelylaitoksiin jatkohyödyntämistä varten. Emme toimi vain jätevirran kuljettajina: kiertotalousajattelun kautta pyrimme ymmärtämään koko ketjua ja tehostamaan potentiaalisia ratkaisumalleja.

Avoin raportointi on tärkeä osa pitkäjänteistä yhteistyötä

Fortumin ammattitaito näkyy vahvuudessa omaksua kaupan erilaisia toimintoja. Me elämme muutoksessa mukana ja vastaamme, että materiaalivirta hoidetaan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Tärkeä osa palvelutarjontaamme on asiakkaidemme informointi, koulutus sekä avoin raportointi, jossa kerromme syntyneiden jätevirtojen määrät, hinnat, toimitukset sekä miten materiaaleja on hyödynnetty ja jatkojalostettu uusiokäyttöön.

Merkittävimmät edut kauppa- ja palvelutoiminnalle:

  • Seuraamme tiiviisti lainsäädäntöä ja pystymme omaksumaan vähittäiskaupan erilaiset toiminnot sekä hoitamaan niistä syntyvät materiaalivirrat kokonaisvaltaisesti.
  • Aluekohtainen vastuumyyjämme vastaa kysyntään räätälöimällä toimivimman palvelukonseptin asiakaskohtaisesti.
  • Fortumin omissa käsittelylaitoksissa jätevirrat prosessoidaan uusiokäyttöön, esimerkiksi muovia hyödynnetään profiileissa ja muoviteollisuuden raaka-aineena.
  • Olemme kehityksessä mukana ja käytämme vuosittain yli 100 000 euroa erilaisten tutkimushankkeiden sekä opinnäytetöiden avustamiseen.

Fortum:

  • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden vastuullisesta käsittelemisestä.
  • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
  • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin puhdistamalla vesistöjä, pilaantunutta maata ja rakentamalla kaatopaikkoja.
  • Toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
  • Tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.