Teollisuusjätteiden vastaanotto ja käsittely

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön laajan teollisuusjätteiden käsittely- ja kierrätysvalikoiman, asiantuntemuksen sekä Suomen laajimman käsittelykeskusverkoston.

Käsittelemme ja hyödynnämme suuretkin teollisuusjätemassat

Parhaaseen tulokseen pääsemme silloin, kun teemme yhteistyötä jo jätteen syntypaikalta alkaen. Tällöin pystymme yhdessä asiakkaan kanssa kehittämään asiakkaan prosesseja ja toimintatapoja siten, että käsiteltävää jätettä syntyy yhä vähemmän ja jäte on mahdollisimman helposti hyödynnettävissä materiaalina.

Käsittelemme ja hyötykäytämme keskuksissamme esimerkiksi

 • teollisuusjätteitä,
 • yhdyskuntajätteen käsittelyssä syntyviä jätteitä,
 • rakentamisen ja palvelutoiminnan jätteitä,
 • pilaantuneita maita sekä
 • muita jätteitä.

Laaja kirjo räätälöityjä käsittelyratkaisuja

Käsittelemällä jätteitä hyödynnettäviksi uudelleen materiaalina autamme asiakkaitamme vähentämään ympäristökuormitusta sekä kustannuksia.

Käsittelykeskuksissa käsiteltäviä jätteitä ovat mm.:

 • tuhkat,
 • kuonat,
 • pölyt,
 • sakat,
 • pilaantuneet maat,
 • lietteet ja sedimentit,
 • autonpaloittelujätteet,
 • rakennusjätteet sekä
 • teollisuuden prosessijätteet.

Käytössämme on erittäin laaja kirjo räätälöityjä vastaanotto- ja käsittelyratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Jätejakeiden käsittelyssä käytetään useita eri menetelmiä kuten

 • lajittelua,
 • erottelua,
 • kiinteytystä,
 • stabilointia ja
 • alipainekäsittelyä.

Laaja valikoima ympäristömyötäisiä käsittelymenetelmiä varmistaa, että eri jätelajit saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön. Suuri osa materiaaleista hyödynnetään keskusten omissa rakenteissa tai toimitetaan käytettäviksi muihin kohteisiin. Lisäksi esimerkiksi kuonasta seulotut metallit toimitetaan metalliteollisuudelle uudelleenkäytettäviksi materiaalina.

Käsittelymenetelmien valinta ja räätälöinti perustuvat pitkään kokemukseen sekä jätteiden asiantuntevaan analysointiin. Fortumin laboratoriossa on tätä varten standardien mukaiset analyysimenetelmät sekä tehokas ja luotettava laatujärjestelmä.

Käsittelykeskukset ovat teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta hyvä ratkaisu myös niille jätteille, joita ei voida hyödyntää. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus tutkitaan laboratorioanalyysien perusteella ja ne sijoitetaan tarvittavan esikäsittelyn jälkeen loppusijoitukseen.