Maatalousmuovien noutopalvelu

Fortumin noutopalvelu maataloudessa syntyville jätemuoveille kattaa kaikki maatalouden muoviset pakkaus- ja suojamateriaalit

Maatalousmuovien noutopalvelu

Fortumin noutopalvelu maataloudessa syntyville jätemuoveille kattaa kaikki maatalouden muoviset pakkaus- ja suojamateriaalit kuten heinäpaalien kiristekalvot, kääremuovit, aumakalvot, viljelyssä käytetyt kalvot, kanisterit ja lannoitesäkit. Hyödynnämme muovit joko materiaalina tai energiana.

Fortum vastaanottaa ensisijaisesti lajiteltua maatalouden muovijätettä. Näin varmistamme, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan kierrättää ja palauttaa uusiokäyttöön. Uusiokäyttöön soveltumaton muovi hyödynnetään energiana.

Edullisempi hinta perustuu maatilalla tehtyyn syntypaikkalajitteluun.

Maatalousmuovien lajitteluohje

Lajittele muovit kahteen eri kasaan:

  1. Heinäpaalien kiristekalvot ilman verkkoa.
  2. Muut muovit, kuten tyhjät kanisterit (ei öljyiset) ja lannoitesäkit sekä heinäpaalien verkot esimerkiksi jätesäkissä.

Harsoja emme ota keräyksessä vastaan, vaan ne tulee toimittaa
erikseen energiajätekeräykseen.

Noutopalvelun tilaaja vastaa siitä, että muovien seassa ei ole metalliesineitä, isoja kiviä tai muita epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat vaaraa muovien murskauksessa.

Muovit noudetaan ajoneuvoyhdistelmällä ja lajitellut muovikasat nostetaan yhdistelmän kyytiin erikseen.

Fortum kierrättää muovit vastuullisesti

Olemme toimineet jätehuollon johtavana yrityksenä jo yli 35 vuotta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme jäte- ja ympäristölainsäädäntöä. Meillä on sertifioitu toimintajärjestelmä, joka kattaa laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat sekä kaikki toimipisteemme. Fortumillä on voimassa oleva Hämeen ELY-keskuksen myöntämä ympäristölupa maatalousmuovien varastoimiseen ja käsittelyyn. Käsittelystä syntyvät päästöt, kuten jätevedet, käsitellään ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Fortum on myös hyväksytty ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin jätteen ammattimaisena kerääjänä. Fortumin maatalousmuovien keräysjärjestelmässä muovit päätyvät kierrätettäväksi Suomessa, jolloin käsittelyketjussa työolot ja työturvallisuus ovat valvottavissa ja noudattavat Suomen lainsäädäntöä. Käyttämällä Fortumin maatalousmuovien kierrätysjärjestelmää voit vakuuttua koko ketjun turvallisuudesta ja vastuullisuudesta.