Jätekartoitukset

Miten yrityksenne jätehuoltoa ja materiaalitehokkuutta voisi parantaa? Fortumin jätekartoitus auttaa parhaan toimintamallin löytämisessä.

Jätekartoituksella kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää jätehuoltoa

Jätekartoitus on Fortumin asiantuntijan yhdessä asiakkaan kanssa toteuttama toimipaikan jätehuollon yksityiskohtainen tarkastelu. Jätekartoituksessa perehdytään syvällisesti asiakkaan prosesseihin, minkä seurauksena saadaan tarkka kuva toimipaikan jätehuollon nykytilasta. Kartoituksella myös nostetaan esille jätehuollon keskeiset kehityskohteet. Yksityiskohtaisen kartoituksen avulla saadaan määriteltyä jokaiselle asiakkaalle parhaiten soveltuva jätehuollon toimintamalli.

Tavoitteena on vähentää prosesseissa syntyvän jätteen määrää ja löytää syntyvälle jätteelle uusia käyttökohteita asiakkaan omissa tai toisen yrityksen prosesseissa. Jätekartoituksen avulla toimipaikka pystyy siis parantamaan jätehuoltonsa toimivuutta ja laatua sekä materiaalitehokkuuttaan. Kartoitus auttaa myös asettamaan jätehuollolle uuden tavoitetilan ja löytämään kustannus-, imago- ja toiminnallisia hyötyjä. Jätekartoitukset vähentävät niin ikään yritysten ympäristövaikutuksia.

Pyydä asiantuntijamme perehtymään yrityksesi jätehuoltoon. Saavutettavissasi olevat hyödyt voivat olla merkittäviä.