Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittelyn ja Ekokemin yhteistyöllä jätteet hyötykäyttöön

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on valinnut Ekokem Oyj:n toteuttamaan jätehuollon palvelukokonaisuuden.

16.11.2015

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittelyn ja Ekokemin yhteistyöllä jätteet hyötykäyttöön

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on valinnut Ekokem Oyj:n toteuttamaan jätehuollon palvelukokonaisuuden, jossa Ekokem huolehtii Kankaanpään kaupungin vastuulla olevien yhdyskuntajätteiden vastaanotosta sekä hyödyntämisestä. Kymmenvuotinen sopimus astuu voimaan vuoden 2016 alussa.

Ekokem järjestää ja hoitaa jätteen vastaanottotoiminnot Kooninkeitaan jäteasemalla. Uuden sopimuksen myötä Kankaanpään seudun yhdyskuntajätteet hyödynnetään materiaalina tai energiana. Osana palvelukokonaisuutta Ekokem sulkee nykyisen Kooninkeitaan loppusijoitusalueen, joka jää tarpeettomaksi jätteiden ohjautuessa hyötykäyttöön.

Myös kuntalaiset voivat edelleen tuoda jätteitänsä Kooninkeitaalle. Kaikki jätekeskukselle toimitetut jätteet ohjautuvat jatkossa hyötykäyttöön. Vuoden 2016 alusta alkaen Kooninkeitaan jäteasema on kuntalaisille avoinna maanataisin klo 10-18 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 14-18.


Lisätietoja:

Marja Vaajasaari
teknisen keskuksen johtaja
Kankaanpään kaupunki
puh. 044 577 2619
marja.vaajasaari(at)kankaanpaa.fi

Juuso Lehti
tuotelinjapäällikkö
Ekokem Oyj
puh. 010 7551 423
juuso.lehti(at)ekokem.com