Osavuosikatsaus Q2/2015

Ekokemin kehitys pohjoismaisena kiertotalousyhtiönä jatkuu strategian mukaisesti

4.9.2015

Osavuosikatsaus Q2/2015

Tammikuussa hankitun tanskalaisen ympäristöhuoltoyritys NORDin integraatio on edennyt ennakoidusti. Ekokemin Riihimäen tehdasalueelle rakennettavan Kiertotalouskylän rakentaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Valmistuttuaan vuoden lopulla 2016 ekojalostamosta, muovijalostamosta ja biojalostamosta muodostuva kiertotalouskylä mahdollistaa yhdyskuntajätteen entistä tehokkaamman kierrättämisen. Ekokemin osuus investoinnin kokonaisarvosta on 25 miljoonaa euroa.

Ekokem jakoi kesäkuussa ”Kohti kiertotaloutta” -seminaarissaan 150 000 euroa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen. Summa on kaikkien aikojen suurin Ekokemin stipendirahastosta vuosittain myönnetty summa. Apurahaa jaettiin yhteensä seitsemälle tutkimukselle.

Vuosineljännes lyhyesti

Konsernin kannattavuus säilyi hyvällä tasolla toisella vuosineljänneksellä. Sähkön, kaukolämmön ja myytävien materiaalien alhaisella hintatasolla on kuitenkin ollut vaikutus alkuvuoden kannattavuuteen. Lisäksi konsernin tulosta rasittavat yrityskaupan sekä integraatio- ja muutoshankkeiden suunnitelmien mukaiset kertaluonteiset kulut.

Vuosineljänneksen avaintunnusluvut (vrt. vastaava periodi 2014):

  • Konsernin liikevaihto kasvoi yrityskaupan myötä 62,5 (44,7) miljoonaan euroon
  • Konsernin käyttökate oli 9,4 (7,7) miljoonaa euroa, käyttökateprosentti oli 15,0% (17,2%)
  • Omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä 38,6% (54,4%)
  • Nettovelka katsauskauden lopussa oli 121,6 (52,3) miljoonaa euroa

Ekokem Oyj:n hallitus valitsi OTL Karri Kaitueen Ekokem-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässä 3.8.2015 ja luopui samanaikaisesti Ekokem Oyj:n hallituksen jäsenyydestä. Toimitusjohtaja Kaitue: ”Olen iloinen saadessani aloittaa työt kiertotalousstrategian parissa sitoutuneen ja osaavan henkilöstön kanssa. Matkamme pohjoismaiseksi johtavaksi kiertotalousyritykseksi otti suuren loikan alkuvuonna NORD –yrityskaupan myötä. Operatiivinen fokus on ollut integraatiossa, joka on edennyt suunnitellusti. Valitettavasti markkinatilanne vaarallisten jätteiden kansainvälisen myynnin osalta on kuitenkin ollut ennakoitua haastavampi ja johtanut kapasiteetin vajaakäyttöön kesän aikana.”

Ekokem, Boliden Harjavalta Oy ja Ekokem-Palvelu Oy allekirjoittivat sopimuksen prosessijätteiden sijoitusalueen rakennustöistä Harjavallassa. Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa ja valmistuvat vuoden 2015 aikana Ratalassa ja vuoden 2016 lopussa Sievarissa. Hankkeiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Heinäkuussa saatettiin menestyksekkäästi loppuun Ekokem Oyj:n ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n välinen yhteistyö koskien Syyrian kemikaalien hävittämisestä syntyvien jätteiden käsittelyä Riihimäellä. Ekokemillä käsiteltiin yhteistyösopimuksen mukaisesti yhteensä n. 6 000 tonnia jätteitä.

Näkymät tulevasta kehityksestä

Markkinatilanne vaarallisten jätteiden kansainvälisen myynnin osalta jatkunee ennakoitua haastavampana.