Lisää biokaasua Suomeen Ekokemin Kiertotalouskylän jätteistä

Vuonna 2016 valmistuvan Riihimäen biokaasulaitoksen vuotuinen tuotantopotentiaali 50 GWh:ta vastaa 4 500 auton tai 2 000 omakotitalon vuotuista energiantarvetta. Gasum ja Biotehdas yhteistyöhön biokaasun tuottamisessa.

1.9.2015

Lisää biokaasua Suomeen Ekokemin Kiertotalouskylän jätteistä

Gasum ja Biotehdas rakentavat yhteistyössä jalostetun biokaasun tuotantolaitoksen Riihimäelle Ekokemin Kiertotalouskylään, liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken. Kiertotalouskylässä tuotettu uusiutuva ja kotimainen biokaasu on käytettävissä helposti kaasuverkoston alueella.

Ekokemin Riihimäellä sijaitsevassa Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteet kiertävät Ekojalostamon, muovijalostamon ja biojalostamon kautta. Kiertotalouskylä valmistuu vuoden 2016 lopulla. Rakennusvaiheessa Kiertotalouskylä työllistää noin 100/120–160 henkilötyövuoden verran ja valmistuessaan noin 20–30 henkilöä, joista 4–6 biokaasun tuotantolaitoksessa.

”Riihimäen Kiertotalouskylä on Suomen ensimmäinen konkreettinen askel kohti kiertotaloutta. Kylään toimitettavista jätteistä jalostetaan uusiomuoveja, rakennusmateriaaleja, kaukolämpöä, sähköä ja nyt myös Gasumin myötä Biotehtaan biojalostamossa biokaasua. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste on jo 50 prosenttia ja hyötykäyttöaste noin 98 prosenttia, sanoo Ekokemin strategiajohtaja Mari Puoskari.

Biokaasun tuotantolaitoksessa kaasun valmistuksesta vastaa Biotehdas ja biokaasun jalostuksesta sekä kaasuverkostoon syötöstä Gasum. Jalostuslaitoksen lisäksi Gasum rakentaa paikalle liitynnän kaasuverkkoon ja noin 10 kilometriä pitkän kaasuputken. Jalostuksen myötä biokaasusta tulee ominaisuuksiltaan täysin maakaasua vastaavaa. Biotehtaan ja Gasumin investoinnin myötä uusiutuva ja kotimainen biokaasu voidaan syöttää Ekokemin Kiertotalouskylästä verkkoon suoraan eri asiakkaiden käyttöön, kuten liikenteeseen, lämmöntuotantoon, teollisuuden prosesseihin, kiinteistöjen lämmitykseen ja kaasuliesiin. Investoinnin myötä Gasumin kaasuverkkoon syötettävän biokaasun vuotuinen volyymi kasvaa nykyisestä merkittävästi noin 130 gigawattituntiin.

”Haluamme viedä suomalaisen biojätteen käsittelyn kestävälle pohjalle, lisätä biokaasun käyttöä ja edistää kiertotaloutta. Yhteistyömme Gasumin kanssa avaa mahdollisuuksia tarjota biokaasua useammille kohderyhmille, etenkin liikennekäyttöön. Biokaasu on myös osa Suomen uusiutuvan energian tuotantotavoitetta. Suomen on vuonna 2020 tuotettava 38 prosenttia energiastaan uusiutuvilla energiamuodoilla”, sanoo Biotehtaan toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi.

”Yhteistyö Riihimäen Kiertotalouskylässä Ekokemin ja Biotehtaan kanssa on oiva esimerkki ja merkittävä askel eteenpäin biokaasumarkkinan kehityksessä. Hanke mahdollistaa biokaasun valmistuksen uudenlaisesta raaka-ainepohjasta. Riihimäen tuotantolaitos vahvistaa suomalaisen biokaasun roolia kiertotalouteen pohjautuvissa konsepteissa ja lisää merkittävästi asiakkaille tarjottavaa biokaasuvolyymia. Investointi mahdollistaakin biokaasun tarjoamisen entistä useammille asiakkaille”, sanoo Gasumin biokaasuliiketoimintayksikön johtaja Jukka Metsälä.

Biokaasu on aina täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu suomalainen biopolttoaine.

Lisätiedot:
Kaisa Suvilampi, toimitusjohtaja, Biotehdas Oy
puh. 050 525 4222, etunimi.sukunimi(a)biotehdas.fi

Mari Puoskari, strategiajohtaja, Ekokem-konserni
puh. 050 537 2595, etunimi.sukunimi(a)ekokem.com

Jukka Metsälä, johtaja, biokaasuliiketoiminta, Gasum Oy
puh. 020 44 78 656, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Ekokem on pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka tuottaa ympäristönhuollon kokonaispalveluja. Päämäärämme on luonnonvarojen säästäminen ja kiertotalouden edistäminen. Parannamme asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta tarjoamalla kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem-konserni työllistää lähes 700 osaavaa ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Ekokem-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 200,8 miljoonaa euroa. www.ekokem.com

Biotehdas on suomalainen biotalousyritys, joka tuottaa jätehuoltopalveluita biohajoavan jätteen tuottajille, tuottaa jätteistä bioenergiaa sekä kierrättää jätteen sisältämät ravinteet laadukkaina lannoitevalmisteina takaisin ravinnekiertoon. Biotehdas Oy on osa Biotehdas-konsernia, jonka emoyhtiönä toimii Taaleritehtaan Biotehdas. Biotehdas rakentaa Suomeen valtakunnallista biokaasulaitosverkostoa palvelemaan kuntia ja teollisia toimijoita biohajoavan jätteen kestävässä käsittelyssä. Biotehdas toteuttaa ravinteiden kierrätystä sekä bioenergian tuotantoa lisäävät ja ilmastokuormitusta hillitsevät laitosinvestoinnit kotimaisella pääomalla kotimaista puhdasta teknologiaa hyödyntäen. www.biotehdas.fi

Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Yhtiö kehittää suomalaista ja pohjoismaista energiainfrastruktuuria panostamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) liiketoimintaan, biokaasuliiketoimintaan ja liikennepalveluihin. Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja Suomessa. Yhtiö syöttää biokaasua kaasuverkostoon Espoosta, Kouvolasta ja Lahdesta. Yhtiö osti enemmistöomistajuuden norjalaisen Skangasin LNG-liiketoiminnasta toukokuussa 2014. Skangas jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja uusien kaasuratkaisuiden hyödyntämistä entistä laajemmin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasumissa työskentelee reilut 300 henkeä. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,1 mrd. euroa. Puhtaasti luonnonkaasulla. www.gasum.fi