Jaamme apurahaa 150 000 euroa

Apurahat suunnataan ensisijaisesti vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisiin laajamittaisten tutkimushankekokonaisuuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen.

1.10.2015

Jaamme apurahaa 150 000 euroa

Ekokem jakaa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen vuonna 2016 apurahaa 150 000 euroa. Apurahat suunnataan ensisijaisesti vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisiin laajamittaisten tutkimushankekokonaisuuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen.

Vuoden 2016 hakuteemat ovat:
- Tuotteet ja palvelut kiertotaloudessa
- Teollisuuden jätevesien käsittelyprosessit
- Toksisuuden poistolla uusia kierrätysmateriaaleja

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoitukseen, esiselvitystöihin sekä tutkimustulosten julkaisua edistävään tarkoitukseen. Rahoitusta voi hakea myös hakuteemojen ulkopuolisiin ympäristöalaa palveleviin, korkeaa kansallista tasoa oleviin tutkimushankkeisiin.

Hakemus liitteineen lähetetään internetin kautta. Hakuaika on 1.10.-30.11.2015. Ekokemin hallitus tekee päätöksen apurahojen saajista helmikuussa 2016. Apurahojen saajat julkistetaan kesäkuussa 2016 pidettävässä seminaaritilaisuudessa.

Lue lisää ympäristöstipendirahastostamme.

Lisätietoja:
tutkimus- ja kehityspäällikkö
Toni Andersson
puh. 010 7551 480
toni.andersson(at)ekokem.com