Ekokemin tehokkuusohjelma etenee: henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät – 3 miljoonan euron vuosittaiset säästötavoitteet saavutetaan

3.12.2015

Ekokemin tehokkuusohjelma etenee: henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut päättyivät – 3 miljoonan euron vuosittaiset säästötavoitteet saavutetaan

Ekokem käynnisti 9.10.2015 tehokkuusohjelman pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely ja konsernin pohjoismaisista yritysostoista saatujen synergiaetujen täysimittainen hyödyntäminen.

Ekokem käynnisti 9.10.2015 tehokkuusohjelman pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely ja konsernin pohjoismaisista yritysostoista saatujen synergiaetujen täysimittainen hyödyntäminen.

Ohjelmalla tavoitellut vuosittaiset kustannussäästöt ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Vähintään 50 % säästöistä ja kaikkien henkilöstösäästöjen arvioidaan toteutuvan konsernin tuloksessa vuoden 2016 aikana, loput 30 % vuonna 2017 ja 20 % vuodesta 2018 eteenpäin osana liiketoimintojen jatkuvaa parantamista sen jälkeen, kun ohjelma on kokonaan pantu täytäntöön. Ekokem käynnisti osana ohjelmaa henkilöstöä koskevat säästöohjelmat kaikissa toimintamaissa. Näissä ohjelmissa tavoitellaan konsernitasolla yhteensä noin 3 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Henkilöstöä koskeviin säästöohjelmiin liittyvät yt-neuvottelut ovat päättyneet kaikissa toimintamaissa. Neuvotteluiden piirissä oli konsernin koko henkilöstö, noin 700 työntekijää. Yhteensä konsernin henkilöstö vähenee 58 henkilöllä, joista irtisanomisia 43. Lisäksi 15 työntekijää poistuu muun muassa määräaikaisten sopimusten päättymisten ja eläkkeelle jäämisten myötä.

Suomessa yhteistoimintaneuvotteluiden alkuperäinen arvioitu irtisanomisten määrä oli enintään 30 työntekijää. Neuvotteluiden lopputuloksena irtisanomisia on 25 ja lisäksi 8 työntekijää poistuu muun muassa määräaikaisten sopimusten päättymisten ja eläkkeelle jäämisten myötä.

Päätetyt uudelleenjärjestelyt aiheuttavat arviolta noin 1 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka rasittavat vuoden 2015 neljännen neljänneksen liikevoittoa. Toimilla saavutetaan tavoitellut 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat konsernin tuloksessa vuoden 2016 aikana.


Ekokem Oyj
Karri Kaitue
Toimitusjohtaja

Haastattelupyynnöt:
Sari Lahtinen
puh. 010 7551 222