Ekokem Oyj: Tilinpäätös, yhteiskuntavastuuraportti ja yhtiökokouskutsu julkistettu

15.4.2016

Ekokem Oyj: Tilinpäätös, yhteiskuntavastuuraportti ja yhtiökokouskutsu julkistettu

Ekokem on tänään julkistanut vuoden 2015 tilinpäätöksensä sekä vuotta 2015 käsittelevän yhteiskuntavastuuraportin. Raportit löytyvät täältä.

Ekokemin varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2016 Helsingissä. Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille 8.4.2016. Hallitus ehdottaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettavaksi osinkona 2,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokouskutsu on saatavilla kokonaisuudessaan täällä.

Ekokem julkisti 8.3.2016 vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevan ennakkotiedotteen, jossa esitettiin tilintarkastamattomia avainlukuja vuodelta 2015. Lopulliseen tilintarkastettuun tilinpäätöksessä on tehty tuloslaskelmaan tiettyjä täsmennyksiä, joiden seurauksena muutamat tunnusluvut ovat muuttuneet aiemmin julkistettuun nähden. Tilikauden osakekohtainen tulos vuodelta on 2,74 euroa (ennakkotiedotteessa 2,96 euroa / osake) ja oikaistu osakekohtainen tulos 3,87 euroa (ennakkotiedotteessa 4,10 euroa / osake).

Lisätietoja antavat

Karri Kaitue, toimitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 220
Hanna Masala, strategia-, IR- ja viestintäjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 110