Ekokem Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, hallituksen järjestäytyminen ja vuoden 2016 taloustiedottamisen aikataulu

29.4.2016

Ekokem Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset, hallituksen järjestäytyminen ja vuoden 2016 taloustiedottamisen aikataulu

Ekokem Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 2,00 € kutakin A-osaketta ja 2,00 € kutakin B-osaketta kohti. Osinkojen kokonaismäärä on noin 7,0 M€.

Ekokem Oyj:n yhtiökokous päätti siirtää tilikauden kertyneistä voittovaroista 150 000 euroa Ekokem Oyj:n ympäristöstipendirahastoon.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi viisi.

Juha Vanhainen, Leena Karessuo, Pia Björk ja Tiina Tuomela valittiin hallitukseen uudelleen. Marko Hyvärinen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Vanhaisen ja varapuheenjohtajaksi Leena Karessuon.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti. Päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen palkkiot säilyivät edellisvuoden tasolla ja ovat seuraavat:

  • puheenjohtaja 2 400 €/kk
  • varapuheenjohtaja 1 500 €/kk
  • hallituksen muut jäsenet 1 200 €/kk

Lisäksi päätettiin, että hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Ekokem Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö Pricewaterhouse Coopers Oy jatkaa tilintarkastajana. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.ekokem.com/fi viimeistään 13.5.2016 alkaen.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokousta seuranneessa kokouksessaan Ekokem Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Leena Karessuo ja Juha Vanhainen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Vanhainen.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Pia Björk, Marko Hyvärinen ja Tiina Tuomela. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Pia Björk.

Taloustiedottamisen aikataulu

Ekokem julkistaa vuoden 2016 osavuosituloksensa seuraavasti:

  • osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu arviolta 23.5.2016 alkavalla viikolla
  • osavuosikatsaus, huhti-kesäkuu arviolta 22.8.2016 alkavalla viikolla
  • osavuosikatsaus, heinä-syyskuu arviolta 14.11.2016 alkavalla viikolla

Lisätietoja antavat

Karri Kaitue, toimitusjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 220
Hanna Masala, strategia-, IR- ja viestintäjohtaja, Ekokem Oyj, puh. 010 7551 110