Ekokem käynnistää tehokkuusohjelman pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi

Ohjelman tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely sekä osaamisen ja kompetenssipohjan vahvistaminen konsernin laajuisesti tulevaisuuden kasvun turvaamiseksi.

9.10.2015

Ekokem käynnistää tehokkuusohjelman pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi

Strategian toteuttamiseksi ja vuosien 2015–2018 pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi Ekokem käynnistää tehokkuusohjelman, joka koskee kaikkia liiketoimintayksiköitä ja tukitoimintoja Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Ohjelman tavoitteena on toimintojen uudelleenjärjestely sekä osaamisen ja kompetenssipohjan vahvistaminen konsernin laajuisesti tulevaisuuden kasvun turvaamiseksi. Tämän lisäksi tehokkuusohjelman tavoitteena on konsernin pohjoismaisista yritysostoista saatujen synergiaetujen täysimittainen hyödyntäminen.

Tehokkuusohjelma koostuu kolmesta keskeisestä kokonaisuudesta:

  1. Operatiivisten kustannusten pienentäminen muun muassa ulkoistettujen palveluiden ja konsultointikustannusten säästöjen kautta
  2. Henkilöstösäästöt, joihin sisältyy toimintojen uudelleenjärjestely ja osaamisen vahvistaminen konsernin laajuisesti kaikissa kolmessa maassa
  3. Liikevaihdon ja myynnin lisääminen palveluvalikoimaa laajentamalla ja yritysjärjestelyitä hyödyntämällä

Ohjelmalla tavoitellut vuosittaiset kustannussäästöt ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Vähintään 50 % säästöistä ja kaikkien henkilöstösäästöjen arvioidaan toteutuvan konsernin tuloksessa vuoden 2016 aikana, loput 30 % vuonna 2017 ja 20 % vuodesta 2018 eteenpäin osana liiketoimintojen jatkuvaa parantamista sen jälkeen, kun ohjelma on kokonaan pantu täytäntöön.

Ekokem käynnistää osana ohjelmaa henkilöstöä koskevat säästöohjelmat kaikissa toimintamaissa. Näissä ohjelmissa tavoitellaan konsernin tasolla yhteensä noin 3 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. Ohjelmat toteutetaan paikallisesti kaikissa kolmessa maassa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Suomessa neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa ja arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään 30 työntekijää.

”Haluamme varmistaa Kohti kiertotaloutta -strategiamme toteutumisen ja vuosien 2015–2018 liiketoimintatavoitteidemme saavuttamisen. Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa, mikä edellyttää myös meiltä kykyä uusiutua. Aiomme investoida palvelukonseptien kehittämiseen ja myyntiin. Pohjoismaisen laajentumisvaiheen jälkeen haluamme varmistaa yhteisen osaamisen ja resurssien täysimittaisen hyödyntämisen”, sanoo Ekokemin toimitusjohtaja Karri Kaitue.

Lisätiedot:
Kommenttipyyntöjä toimitusjohtaja Karri Kaitueelle välittää viestintäpäällikkö Virpi Mäenanttila,
puh. 050 544 0787