Ekokem jakoi Kohti kiertotaloutta -seminaarissaan apurahaa ennätykselliset 150 000 euroa

Ekokem on jakanut Kohti kiertotaloutta -seminaarissaan 150 000 euroa ympäristö- ja jätehuoltoalan tutkimukseen. Summa on kaikkien aikojen suurin Ekokemin stipendirahastosta vuosittain myönnetty summa.

12.6.2015

Ekokem jakoi Kohti kiertotaloutta -seminaarissaan apurahaa ennätykselliset 150 000 euroa

Apurahaa jaettiin yhteensä seitsemälle tutkimukselle. Jaettava summa on toimialan suurin yrityksen jakama, vuosittain toistuva tutkimusavustus. Tänä vuonna jaettiin myös Ekokemin historian suurin yksittäinen stipendi, joka oli suuruudeltaan 35 000 euroa.

Apurahat suunnataan ensisijaisesti vuosittain määriteltyjen teemojen mukaisiin laajamittaisten tutkimushankekokonaisuuksien rahoitukseen tai osarahoitukseen. Vuoden 2015 hakuteemat olivat:

  • Kohti kiertotaloutta - jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena
  • Lisäarvoa tuottavat cleantech-alan palvelukonseptit
  • Biologisten jätteenkäsittelymenetelmien tulevaisuuden sovellukset

- Ekokem on edelläkävijä kiertotalouden rakentamisessa, mikä tarkoittaa mm. vahvaa tutkimus- ja kehityspanosta alan tutkimuksessa. Eri tutkimuslaitosten kanssa tehtävä tutkimusyhteistyö on merkittävä osa Ekokemin T&K-toimintaa ja Kohti kiertotaloutta –strategiaa, painottaa Ekokemin tutkimus- ja kehityspäällikkö Toni Andersson.

Rahastosta voidaan myöntää apurahoja myös opinnäyte- ja väitöskirjatöiden rahoitukseen, esiselvitystöihin sekä tutkimustulosten julkaisua edistävään tarkoitukseen. Rahoitusta voi hakea myös hakuteemojen ulkopuolisiin ympäristöalaa palveleviin, korkeaa kansallista tasoa oleviin tutkimushankkeisiin.

Ekokemin 15-vuotispäivänä vuonna 1994 perustetun ympäristöstipendirahaston apurahoja on myönnetty vuosina 1995–2015 yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Ekokemin tutkimus- ja kehityspäällikkö Toni Andersson, p. 010 7551 480