Ekokem jakaa 90 000 euroa apurahaa ympäristönhuollon tutkimukseen

3.6.2016

Ekokem jakaa 90 000 euroa apurahaa ympäristönhuollon tutkimukseen

Kiertotalousyhtiö Ekokem jakaa 3.6. apurahaa kolmeen ympäristönhuollon tutkimushankkeeseen yhteensä 90 000 euroa. Yhtiön ympäristöstipendirahaston jakama apuraha on koko toimialan suurin, yrityksen jakama vuosittain toistuva tutkimusavustus.

Kaksi tutkimushanketta saivat apurahaa noin 35 000 euroa: Alexey Ignatevin tutkimus ”Lääkeainepitoisen jäteveden käsittely kehittyneillä hapetusmenetelmillä sekä target‐ ja non‐target‐monitorointi” Jyväskylän yliopiston bio‐ ja ympäristötieteiden laitokselta sekä Puhtaat teknologiat ‐tutkimusryhmän tutkimus
”Haitallisten aineiden määrän vähentäminen polttoprosesseista syntyvistä tuhkajakeista ja kestävien jatkokäsittelymenetelmien kehittäminen” Aalto‐yliopiston kemiantekniikan korkeakoulusta.
Kolmas tutkimushanke, Samuel Hartikaisen ”Kierrätysmateriaalien turvallisuuden ja laadun valvontaan soveltuvien solutoksisuustestien kehittäminen” Itä‐Suomen yliopiston ympäristö‐ ja biotieteiden laitokselta sai puolestaan 20 000 euroa.

Tämän vuoden hakuteemat olivat tuotteet ja palvelut kiertotaloudessa, teollisuuden jätevesien
käsittelyprosessit sekä toksisuuden poistolla uusia kierrätysmateriaaleja. Hakuajan loppuun mennessä hakemuksia tuli 76. ‐ Jo totuttuun tapaan hakemuksia saapui paljon, ja niiden taso oli kokonaisuudessaan erittäin korkea. Erityisen ilahduttavaa oli saapuneiden hakemusten suuntautuminen useille eri tieteen aloille sekä selkeä suuntaus laajempiin hankekokonaisuuksiin. Monissa hankkeissa voidaan myös nähdä todellista liiketoimintapotentiaalia sekä vaikuttavuutta ympäristöalan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, kertoo Ekokemin tutkimus‐ ja kehityspäällikkö Toni Andersson.


Ekokemin 15‐vuotispäivänä vuonna 1994 perustetun ympäristöstipendirahaston apurahoja on myönnetty
vuosina 1995–2016 yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa.


Lisätietoja tarvittaessa:
Toni Andersson, tutkimus‐ ja kehityspäällikkö, Ekokem Oyj
puh. 010 7551 480 tai toni.andersson@ekokem.com


Liite: Stipendin saaneiden tutkimusten tiivistelmät