Materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö

Raaka-aineiden niukkuus ohjaa yhteiskuntaa ja yrityksiä kohti resurssien tehokasta hyödyntämistä. Fortum Waste Solutions toimii materiaalitaloudessa kaikilla osa-alueilla.

Materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö

Toimivan ympäristö-, jäte- ja materiaaliratkaisun suunnittelu teollisuudelle vaatii jätevirran alkulähteiden ja prosessien tuntemista. Fortum Waste Solutions suunnittelee materiaali- ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Neuvomme esimerkiksi asiakkaitamme, miten jätteiden syntymistä voisi ehkäistä ja miten prosessia muuttamalla voitaisiin synnyttää helpommin kierrätettävää jätettä.

Ratkaisut vaihtelevat pienistä muutoksista erittäin laajojen kokonaisuuksien hallintaan. Esimerkkeinä asiakasratkaisujen ääripäistä voidaan mainita yksinkertainen toimintatavan muutos asiakkaan jätteiden lajittelussa tai toisaalta kokonaisen asiakkaan omaa prosessia hyödyntävän voimalan rakentaminen.

Fortum Waste Solutions paitsi jalostaa syntyviä jätteitä kierrätyskelpoisiksi, myös ohjaa niitä uudelleen teollisuuden käyttöön. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään hyödyntämään jäte energiantuotannossa. Käsittelyssä poistetaan lisäksi haitalliset aineet kierrosta.

Konkreettisia askelia kohti entistä kattavampaa materiaalikiertoa:

  • Riihimäen Ekojalostamo nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta, kun sekajätteestä saadaan ohjattua uudelleenkäyttöön esimerkiksi muovit ja biojäte.
  • Fortum Waste Solutions valmistaa Jämsänkosken toimipisteellään kirkkaista jäteöljyistä ketjuvoiteluöljyjä metsäteollisuuden koneisiin. Oikein käsiteltynä voiteluöljyt voivat kiertää loputtomasti.

Katso
video