Kohti kestävää tulevaisuutta

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnonvarojen säästäminen on yksi maailman nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista, jossa Fortum Waste Solutions on suuri rooli.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnonvarojen säästäminen on synnyttänyt yhden maailman nopeimmin kasvavista liiketoiminta-alueista. Luonnonvarojen ehtyminen on megatrendi, jonka ratkaisemisessa Fortumilla on paljon annettavaa.

Euroopan tasolla taloudellisten mahdollisuuksien arvioidaan olevan jopa 1,8 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. OECD:n arvioiden mukaan elintason kohotessa nousee keskiluokkaan 3 miljardia ihmistä vuoteen 2030 mennessä. Silloin heitä on 4,9 miljardia. Raaka-aineiden tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuvan, sillä nämä ihmiset kuluttavat enemmän kuin koskaan. Jotta kehitys olisi mahdollinen, on luonnonvaroja säästävien menetelmien, investointien ja infrastruktuurin edistyttävä. Tämä ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii ennakkoluulotonta johtajuutta. On luotava uusia menetelmiä, jotka parantavat luonnonvarojen käytön hyötysuhdetta ja materiaalikierrätystä. Tämä kehitys luo merkittävän markkinan neitseellisiä raaka-aineita edullisemmille, laadukkaille toisen sukupolven uusioraaka-aineille.