Kiertotalouskylä nostaa sekajätteen kierrätysastetta

Riihimäen Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee, kun sekajätteestä saadaan ohjattua uudelleenkäyttöön esimerkiksi muovit ja biojäte.


Fortum Waste Solutions on rakentanut Riihimäelle Kiertotalouskylän, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Suomen ensimmäisen Muovijalostamon ja Gasumin biokaasulaitoksen kautta. Kiertotalouskylä on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa jokaiselle materiaalivirralle on suunniteltu paras mahdollinen kierrätysmuoto yhdessä Gasumin kanssa.

Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan noin 37 prosenttia biojätettä, 10 prosenttia muovia ja 3 prosenttia metallia. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50 prosenttiin ja hyötykäyttöaste 98 prosenttiin. Laitoksissa käsitellään 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä vuosittain.

Katso
video

Biokaasulaitos tuottaa biojätteestä biokaasua liikennekäyttöön. Yhdyskuntajätteen seassa on aiemmin jäänyt hyödyntämättä vuosittain arviolta 400 000 tonnia biojätettä. Mikäli se kaikki käsiteltäisiin biokaasulaitoksen kaltaisessa laitoksessa, syntyisi energiaa 12 500 omakotitalon vuositarpeen verran.

Muovijalostamoon ohjataan paitsi yhdyskuntajätteestä erotellut muovit, myös erilliskerätyt kotitalousmuovipakkaukset. Jalostamossa muovit erotellaan, murskataan, pestään ja granuloidaan. Muovit ohjataan takaisin muoviteollisuuteen raaka-aineeksi, korvaamaan neitseellistä raaka-ainetta. Muovin kierrättäminen vie vain noin 15 prosenttia energiasta, jonka uuden muovin valmistaminen vaatii.