Kiertotalous vaatii edelläkävijöitä

Peräti 90% tuotannon raaka-aineista päätyy jätteeksi. Fortum Waste Solutionsilla kiertotaloudella pyritään ohjaamaan mahdollisimman suuri osa materiaalista kiertoon. Lue lisää!

Digitalisoituminen, kaupungistuminen, väestönkasvu ja kasvava keskiluokka sekä luonnonvarojen rajallisuus ovat esimerkkejä maailmaa muokkaavista megatrendeistä. Resurssitehokkuudessa on vielä paljon tekemistä, sillä globaalisti peräti 90 % tuotannossa käytetyistä raaka-aineista päätyy jätteeksi.

Maapallolla elää nyt 7,1 miljardia ihmistä, jotka käyttävät vuosittain 1,5-kertaisesti maapallon luonnonvarat. Kiertotalous on malli, jossa materiaalit kiertävät yhteiskunnassa eteenpäin niin kauan, kuin niillä on arvoa. Kun yhden jätteestä syntyy toisen raaka-ainetta, eliminoidaan jätteen synty ja vähennetään neitseellisten raaka-aineiden tarvetta. Kiertotalous on kestävän kehityksen ehto.

Fortumilla kiertotalous tarkoittaa sitä, että mahdollisimman suuri osa materiaaleista ohjataan kiertoon. Samalla haitalliset aineet poistetaan kierrosta. Mielestämme vaiheittainen siirtyminen kiertotalouteen tarjoaa positiivisen näkökulman ja arvokkaita ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin.

Tavoitteemme on kehittää kierrätysliiketoimintaa ja tuoda markkinoille uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan hyödyntää jätteitä raaka-aineina. Tuemme teollisuutta ja yhteiskunnan toimijoita löytämään ratkaisuja, joissa yhden toimijan jäte on toisen raaka-aine. Olemme myös aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehityshankkeissa, jotka tähtäävät kestäviin ratkaisuihin.

Katso
video