Presse

Her finder du nyheder, pressemeddelelser og andet aktuelt stof.

Presse

Denne side giver medier og andre interessegrupper aktuelle og uddybende oplysninger om selskabets aktiviteter. Her kan du læse pressemeddelelser og andet aktuelt stof.

Fortum er en nordisk virksomhed, som arbejder for cirkulær økonomi og tilbyder miljøservices og effektiv ressourceudnyttelse. Vores mission er at spare naturressourcer og fremme cirkulær økonomi. Vi forbedrer vores kunders ressource- og energieffektivitet ved at tilbyde løsninger til genanvendelse, nyttiggørelse og slutdeponering samt services til jordrensning og miljørigtigt konstruktion. Fortum-koncerne beskæftiger ca. 700 kompetente medarbejdere på forretningsområdet genanvendelse og affaldsløsninger i Finland, Sverige, Danmark og Norge.